PZL Organisatieontwikkelaars

Verder met uw organisatie

Wij zetten onze jarenlange ervaring graag in voor uw organisatie om deze verder te helpen. Om vooraf gedefinieerde doelen te bereiken ondersteunt PZL u in het werven van de juiste medewerkers, het doelmatig inzetten van HR en het verzorgen en ontzorgen van de administratie daaromtrent.

Dit alles met als doelstelling: Business Empowerment.Salarisadministratie

Salaris Administratie

Onze specialisten kunnen het hele proces van personeelsplanning tot aangiftes en bankbetalingen stroomlijnen. Afgestemd op wat u organisatie nodig heeft om zo efficiënt mogelijk te werken. Wilt u alleen een loonstrook en een duidelijk rapport? Ook dit is mogelijk.

Human Resource Development

Human Resource Development

Behaal concurrentievoordeel door de snelheid waarmee uw medewerkers kunnen inspelen op marktvragen. Wij vertalen uw strategie en organisatiedoelen naar de medewerkers en helpen ze hiermee.

Werving en Selectie

Werving & Selectie

Vanaf het opstellen functieprofiel tot en met het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst zijn wij uw partner in het vinden van de juiste medewerker. Uniek in onze werkwijze is dat wij daadwerkelijk met u en de kandidaat rond de tafel zitten.

Business Empowerment

Business Empowerment

PZL werkt met u aan het neerzetten van de juiste organisatiestructuur, –cultuur en een hoge werktevredenheid om u en uw medewerkers te laten excelleren. Zodoende creëren we Business Empowerment.

Personeelsadministratie

Personeels Administratie

Uw personeelsdossier, functioneringsgesprekken en arbeidsvoorwaarden worden digitaal vastgelegd. Tevens worden belangrijke signalen, zoals het aflopen van een arbeidsovereenkomst zowel per mail als in de bedrijfsportal doorgegeven.

Verzuim en ARBO

Verzuim & ARBO

PZL neemt de regie in het voorkomen, begeleiden en minimaliseren van verzuim. Hier treden wij op als gesprekspartner voor zowel het management als de medewerker. Indien gewenst kunt u gebruikmaken van onze gecontracteerde ARBO-dienst.

Opstellen vacature

Onze HR adviseurs adviseren u met vraagstukken omtrent arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving en ontslag. Daarnaast treden wij op als mediator in conflictsituaties. Binnenkort komt onze virtuele HR-assistant op de markt, die u helpt om productiviteit van uw medewerkers te verhogen.


Een betaalbare en toegankelijke HR-afdeling

PZL fungeert als een complete HR-afdeling binnen uw onderneming


PZL hanteert een werkwijze welke zeer succesvol is gebleken bij haar bestaande en tevreden klanten.


In het overzicht hiernaast kunt u in chronologische volgorde lezen hoe wij te werk gaan voor onze klanten. Het sleutelwoord hierbij is 'verbinden'.

Uitgebreide bedrijfsanalyse en valkuilanalyse
De bedrijfsanalyse wordt zo veel als mogelijk gedaan in samenwerking met het Management Team en de medewerkers. Hierdoor krijgt u een helder beeld waar uw bedrijf staat.
De bedrijfsstrategie opnieuw bepalen
Kansen en bedreigingen worden benoemd en omgezet naar haalbare doelen.
Optimaal inzetten van uw en onze assets, kennis en ervaring
Om doelen te behalen maken we de vertaalslag naar uw bedrijf en de medewerkers.
Business Empowerment; In een optimale flow werken aan uw business goals
Zorgen voor de juiste middelen, mindset en draagvlak om doelen te bereiken.
Proactief sturen en begeleiden in het kader van Business Empowerment
Volgen, helpen en bijsturen in het behalen van individuele en teamdoelen.

Contact met PZL

Wij helpen uw bedrijf graag verder middels onze expertise en ervaringen

We houden van koffie en zetten onze tanden graag in ieder HR-vraagstuk binnen het MKB.

Van Micro tot Middelgroot; PZL is uw ideale HR-partner en groeit met u mee.

Het sinds 2017 verplichte ARBO-basiscontract  is kosteloos inbegrepen in al onze dienstverleningen


7,25
Per medewerker per maand

Salarisadministratie

Geen zorgen meer over de administratie inzake de verloning van uw medewerkers. Alles wat hierbij komt kijken - behalve de uitbetaling zelf - verzorgt PZL.
Online bedrijfsportal
Loonstrook en jaaropgave
Signalering contracten, verjaardagen en jubilea etc.
Koppeling met boekhouding
Uitgebreide rapportages
Betaalbestanden
Support via e-mail
Optioneel: Arbodienstverlening
11,75
Per medewerker per maand

Workproces

Bevat alles van het Salarisadministratie pakket uitgebreid met een online portal voor uw medewerkers waar zij onder andere verlofaanvragen en declaraties kunnen indienen.
Online bedrijfsportal & medewerkersportal
Uren- of tijdregistratie app
Digitaal personeelsdossier
Declaratie app
Digitaal verlofaanvragen en verlofregistratie
Aangiften
Support via e-mail & telefoon
Optioneel: All-in Arbodienstverlening
34,50
Per medewerker per maand

HR-support

Bevat alles van het Salarisadministratie + Workproces pakket uitgebreid met een compleet personeelsdossier. Tevens koppelt PZL u aan een van onze HR-specialisten om u en uw medewerkers persoonlijk te begeleiden.
Online bedrijfsportal & medewerkersportal
Onbeperkt mutaties en bevestigingen
Functionering & Beoordeling
Complete salaris-en personeelsadministratie
Persoonlijke HR-manager op en voor uw bedrijf
Organisatie- HR- en juridisch advies
Complete verzuimbegeleiding
Optioneel: All-in Arbodienstverlening

Van Micro tot Middelgroot; PZL is uw ideale HR-partner en groeit met u mee.


All-in Arbodienstverlening; volledige verzuim ontzorging.

Voorkom onnodig hoge verzuimkosten. Inclusief spreekuur bedrijfsarts, verzuimbegeleiding aan tafel, re-integratiedossier, probleemanalyse, plan van aanpak, gespreksverslagen, actueel oordeel, ontslagaanvraag, aanvraag WIA etc

€ 11,75 Per medewerker per maand

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Inventariseren, plan van aanpak en toetsing

€ Offerte

Vertrouwenspersoon

Directe hulp voor medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag (pesten, agressie, intimidatie etc.). De vertrouwenspersoon lost problemen op, of verwijst door naar andere hulpverlenende instanties.

€ 87,50 per uur.

Verzuimbegeleidng aan tafel

De begeleiding en casemanagement van een verzuimende medewerker conform wet Poortwachter. (Inbegrepen in All-in Arbodienstverlening).

€ 67,50 per uur

Spreekuur Bedrijfsarts

Spreekuur bedrijfsarts ter begeleiding van uw (verzuimende) medewerker. (Inbegrepen in All-in Arbodienstverlening).

€ v.a. 75,- Consult

Mediation

Oplossen van werkgerelateerde conflicten en het voorkomen van langslepende juridische procedures.

€ 125,- per uur

HRM detachering

Tijdelijke, of structurele ondersteuning in het oplossen van Personele-, Management- en Organisatie vragenstukken. Operationeel HR-advies

€ 275,- per dagdeel

HR-advies en consultancy

Professionele begeleiding op het brede gebied van HR door een van onze universitair gediplomeerde HR-professionals. (inbegrepen bij pakket HR-support).

€ 87,50 per uur

Innovatieve Tevredenheids- en verzuimmonitor

PZL participeert in SatisQuestions™. Een innovatief en proactieve e-HRM oplossing; Continue meten wat er speelt. Gericht hierop sturen. De eerste maand kosteloos uitproberen.

2,50 Per medewerker, per maand

Werving & Selectie

Professionele begeleiding van het gehele Werving & Selectie traject. Inclusief het profiel van de harde en zachte criteria, assessment en advies aan tafel.

Fixed Fee, of uurtarief Wij maken graag een offerte.

Neem contact met ons op

Hier staan we voor

Elk bedrijf verdient zijn eigen HR-afdeling. Wij zijn uw eigen toegankelijke afdeling van A tot Z op het gebied van Personeel & Organisatie en HRM. PZL zet de organisatie doelgericht in beweging.

PZl is uw eigen afdeling P&O en HR. Of het nu gaat om het efficiënt voeren van de salaris- en personeelsadministratie, verzuim beheersing, of het uitzetten van een nieuwe koers en het meekrijgen van uw medewerkers hierin. PZL is uw partner hiervoor. Voor elke vraagstuk op het gebied van HR en Organisatie kunt u bij PZL terecht. Laat u verrassen door nieuwe inzichten en perspectieven als u merkt dat de organisatie dreigt vast te lopen. PZL brengt beweging. Onze adviseurs zijn Universitair geschoold op het gebied van Arbeid, Organisatie & Management, HRM en Bedrijfskunde. Met grondige wetenschappelijke kennis en opgedane ervaring helpen zij uw bedrijf vooruit.